Waarom Verhagen HR Advies?

Er zijn verschillende redenen om Verhagen HR Advies in te schakelen. Het kan zijn dat u hulp of advies nodig heeft bij het opstellen van documenten. Ook kan het zijn dat HR-processen niet op orde zijn. Dit kan op termijn leiden tot hogere (personeels)kosten en ontevreden medewerkers.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • ZIEKTEVERZUIM: er is binnen uw organisatie geen verzuimreglement. Een medewerker meldt zich ziek met een verkoudheid en er is verder geen opvolging vanuit de organisatie. Na twee weken hervat de medewerker de werkzaamheden.
  Wat zijn de risico’s : De drempel voor de ziekmelding is laag en omdat er geen controle is, blijven medewerkers langer thuis dan nodig. Het werk blijft liggen en /of wordt half gedaan. Er moet vervanging geregeld worden in de vorm van een externe of een collega moet werk overnemen, wat vaak leidt tot onvrede. Het kortverzuim% ligt waarschijnlijk vrij hoog, wat veel kosten met zich meebrengt.
  Daarnaast loopt de organisatie een risico omdat zij zich niet houdt aan de Wet Verbetering Poortwachter: werkgevers zijn volledig verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie. Gebeurt dit niet, kan dit leiden tot langere loondoorbetalingsplicht.
  Wat doet Verhagen HR Advies: Door middel van het opstellen en implementeren van een verzuimreglement, zal op termijn het verzuimpercentage dalen. Naar de medewerkers toe wordt helderheid geschept en voor de werkgever wordt het risico op extra kosten verlaagd.

 

 • FUNCTIEPROFIELEN: Er zijn binnen uw organisatie geen functieprofielen opgesteld. Medewerkers hebben taken en competenties, maar sommige overlappen elkaar ook.
  Wat zijn de risico’s: er kunnen te veel of te weinig medewerkers zijn voor de werkzaamheden die moeten gebeuren. Medewerkers kunnen niet aangesproken worden op fouten: waar staat wat zij precies moeten doen? Zijn de juiste capaciteiten op de juiste plek aanwezig?
  Wat doet Verhagen HR Advies: opstellen van duidelijke en heldere functieprofielen. Zo weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Daarnaast kan het zijn dat er te veel personeel aanwezig is, wat drukt op de kosten. Misschien kunnen medewerkers op een andere positie ingezet worden wanneer duidelijk wordt wat de benodigde competenties zijn voor verschillende functies. Ook bij het aanwerven van nieuwe medewerkers is het belangrijk om te weten welke competenties iemand moet bezitten.

 

 • OPLEIDING: er is binnen uw organisatie geen opleidingsbudget vastgelegd / er wordt geen mogelijkheid geboden tot het volgen van een opleiding.
  Wat zijn de risico’s: Er zijn geen mogelijkheden tot doorgroei, wat kan leiden tot het vertrek van medewerkers of ontevreden medewerkers.  Het vervangen van medewerkers kost tijd en geld. Medewerkers op de juiste plaats in een organisatie waar in geinvesteerd wordt, zijn productiever en gemotiveerder.
  Wat doet Verhagen HR Advies: opstellen van een opleidingsbeleid. Wanneer mag een opleiding gevolgd worden en met welk doel. Ook kan Verhagen HR advies een persoonlijk ontwikkelplan met de medewerkers opstellen, zodat helder wordt wat de mogelijkheden zijn binnen of  buiten de organisatie.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar natuurlijk zijn er nog veel meer. Is dit herkenbaar voor u? Zijn er andere vraagstukken of spelen er andere kwesties binnen uw organisatie waarbij u begeleiding nodig heeft?

Verhagen HR Advies kijkt graag met u mee of wij u van dienst kunnen zijn. Uiteraard geheel vrijblijvend!