Werkwijze

In sommige gevallen zullen de knelpunten op HR-gebied al zichtbaar zijn en dan wilt u hier als werkgever direct mee aan de slag. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt al snel duidelijk wat Verhagen HR Advies voor u kan betekenen.  Wanneer wij overeenstemming bereiken, kan de opdracht op korte termijn starten.

Wilt u weten wat er bij uw organisatie beter kan of waar u risico’s loopt? Dan kan Verhagen HR Advies uw organisatie vrijblijvend doorlichten door middel van een HR Quick Scan. Door met elkaar een vragenlijst in te vullen, worden de knelpunten in kaart gebracht. Wij brengen naar aanleiding hiervan een advies uit om risico’s op korte en /of (middel)lange termijn te beperken / uit te sluiten.